Κυριακή, 19 Απριλίου 2009

Ι.Ν. Αγίου Νικολάου - Νέα Κηφισιά - 2

Βόρεια όψη
.
Ανατολική όψη
.
Κάτοψη
.
Κάτοψη δαπέδου
.
Κάτοψη κεντρικών κλιτών
.
Κάτοψη τρούλου
.
Κάτοψη στεγών
.
Τομή 1
.
Τομή 2
.
Τομή 3
.
Τομή 4
.
Δυτική όψη
.
Νότια όψη
.
Κελιά - Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου
.
Προοπτικό
Ανακατασκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, Νέα Κηφισιά
Μελέτη : Σοφία Πάνου, Φεβρουάριος 2002
Η επιθυμία της Ι. Αρχιεπισκοπής Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών ( ΓΟΧ ) για έναν καθαρά βυζαντινό ναό με τρούλο αλλά και η έκλειψη της ανάγκης του βοηθητικού κτίσματος που ήταν ενσωματωμένο στον παλαιό Ι. Ναό σε συνδυασμό με το μικρό μέγεθος της διαθέσιμης συνολικής επιφάνειας ( 72.00 Μ2 ), με οδήγησε στην μελέτη ενός σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλο ναό μικρών διαστάσεων. Έτσι, ο νέος Ι. Ναός έχει μεν την συνολική επιφάνεια των παλαιών κτιρίων ( 71.71 Μ2 ) αλλά διαφέρει ριζικά από αυτά κατά την μορφή, τα υλικά, και την θέση του στον χώρο, ούτως ώστε η αισθητική, η λειτουργία και η αποστολή του να αναβαθμιστούν τα μέγιστα.
Το κωδωνοστάσιο, δεδομένων των μικρών διαστάσεων και της περιορισμένης ωφέλιμης επιφάνειας του Ι. Ναού είναι μονόστυλο και ενσωματώνεται στο τοιχείο της Δυτικής όψης.
Η νέα θέση του Ι. Ναού στο οικόπεδο υπαγορεύθηκε από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και εξυπηρετεί καλύτερα τις λειτουργικές του ανάγκες. ( Υπαίθριες λειτουργίες, περιφορές Αγίων κ.α. )

Δεν υπάρχουν σχόλια: