Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

Αναδιαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου

Θύρα γκαράζ κατοικίας Β
.
Εξώθυρα κατοικίας Β
.
Κάτοψη - όψη θυρών κεντρικής εισόδου
.
Εξώθυρα κατοικίας Α
.
Θύρα γκαράζ κατοικίας Α
.
Κάτοψη θύρας γκαράζ κατοικίας Α
.
Περίφραξη : Βόρεια όψη
.
Περίφραξη : Ανατολική όψη
.
Κάτοψη υπογείου
Κατοικία Α
( αριστερά ) - Κατοικία Β ( δεξιά )
Αναδιαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου
Μελέτη : Σοφία Πάνου, Δεκέμβριος 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: