Τρίτη, 31 Μαρτίου 2009

Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Χαλανδρίου - 6

Ξυλόγλυπτα ιερού
.
Ντουλάπα ιερού
.
Βιτρίνα ντουλάπας
.
Φύλλο ντουλάπας
.
Φύλλο ντουλάπας
.
Τελείωμα ντουλάπας
.
Προθήκη ιερού
.
Λεπτομέρειες προθήκης
.
Κάτω ντουλάπια
.
Λεπτομέρειες τελειώματος
.
Αριστερή πλευρά
.
Λεπτομέρειες τόξου
.
Νότιος διαχωριστικός τοίχος ιερού
.
Βεστιάριο
Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Χαλανδρίου
Έργο : Εσωτερικά επιχρίσματα κι επικεραμώσεις ιερών
Ανάδοχος : Στέφανος Παπανικολάου
Επιμέτρηση έργου : Σοφία Πάνου, Νοέμβριος 2000

Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Χαλανδρίου - 5

Ανατολικό κλίτος - τέμπλο
.
Κάτοψη ισογείου
.
Κάτοψη γυναικωνίτου
.
Κάτοψη κεντρικών κλιτών
.
Κάτοψη τρούλου
.
Αρχιεπισκοπικός θρόνος
.
Βαπτιστήριο
.
Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Χαλανδρίου
Έργο :
Εσωτερικά επιχρίσματα κι επικεραμώσεις ιερών
Ανάδοχος : Στέφανος Παπανικολάου
Επιμέτρηση έργου : Σοφία Πάνου, Νοέμβριος 2000

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009

Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Χαλανδρίου - 4

Βόρειο πρόπυλο
.
Κάτοψη θεμελίωσης
.
Κάτοψη υπογείου
.
Κουζίνα
.
Σοβατίσματα εσωτερικών θόλων
.
Κάτοψη ισογείου
.
Δυτική όψη - Τομές
.
Δυτική όψη
.
Τομή κατά μήκος
.
Όψη
.
Οροφές υπογείου
.
Κλιμακοστάσιο υπογείου
Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Χαλανδρίου
Έργο : Κατασκευή υπογείων, προπύλων και κωδωνοστασίου
Ανάδοχος : Στέφανος Παπανικολάου
Επιμέτρηση έργου : Σοφία Πάνου, Νοέμβριος 2000

Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Χαλανδρίου - 3

Νότιο πρόπυλο
.
Νότια όψη
.
Βεστιάριο - Νότια όψη
.
Κάτοψη θεμελίων
.
Κάτοψη υπογείου
.
Κάτοψη ισογείου
.
Νότιο πρόπυλο - είσοδος υπογείου
.
Νότιο πρόπυλο
.
Παράθυρο υπόγειας αίθουσας εστίασης
.
Σκάλα Νότιου προπύλου
.
Ισόγειο : βεστιάριο
Υπόγειο : κουζίνα
.
Τομή κωδωνοστασίου - Νότιου προπύλου
.
Τομή κατά μήκος
.
Όψη
.
Σοβατίσματα εσωτερικών θόλων
.
Σοβατίσματα εσωτερικών θόλων
Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Χαλανδρίου
Έργο :
Κατασκευή υπογείων, προπύλων και κωδωνοστασίου
Ανάδοχος : Στέφανος Παπανικολάου
Επιμέτρηση έργου : Σοφία Πάνου, Νοέμβριος 2000