Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009

Κατασκευή περιβάλλοντα χώρου - 2

Ξυλότυποι κεντρικής θύρας
.
Ξυλότυποι τοιχίου αντιστήριξης μελλοντικού γκαράζ
.
Κάποιος τις τρωει εδώ..
Η Ρένα κι ο Βαγγέλης, ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας, εξακολουθούν να είναι ερωτευμένοι ύστερα από πολλά χρόνια γάμου και δύο μεγάλα παιδιά. Η φωτογραφία αποδεικνύει ποια έχει το πάνω χέρι :)
.
Ξυλότυποι τοιχίων περίφραξης Βόρειας όψης
Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου
Επίβλεψη : Σοφία Πάνου, Νοέμβριος 2009

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

Κατασκευή περιβάλλοντα χώρου - 1

Εκσκαφή τοιχίων περίφραξης Βόρειας όψης
Νέα σκαλιά - πλατύσκαλο κεντρικής εισόδου
.
Εκσκαφή τοιχίων περίφραξης Βόρειας όψης
Κατοικία Β
.
Εκσκαφή τοιχίων περίφραξης Βόρειας όψης
Κατοικία Α
.
Εσκαφή απορροής ομβρίων
Τοιχία περίφραξης Νότιας όψης
.
Διαμόρφωση εδάφους Ανατολικής πλευράς
.
Τοιχία περίφραξης Ανατολικής όψης
Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου
Επίβλεψη : Σοφία Πάνου, Νοέμβριος 2009
Η Ρένα ξεκίνησε την κατασκευή της περίφραξης και του περιβάλλοντα χώρου. Κατά τη διάρκεια του μήνα, κατασκευάστηκαν τα τοιχία της Νότιας κι Ανατολικής όψης και προστέθηκαν τα επιπλέον σκαλιά και το πλατύσκαλο στην κλίμακα της κεντρικής εισόδου. Ύστερα από ένα λάθος του εργολάβου, το τοιχίο του γκαράζ της κατοικίας Α ( ανατολική πλευρά ) πρέπει να κοπεί και ν' αναδιαμορφωθεί η είσοδός του. Το γκαράζ που προβλεπόταν στο Βορειοδυτικό όριο του οικοπέδου καταργείται προς το παρόν, θα διαμορφωθεί ένα άλλο στον χώρο της κατοικίας Β, σύμφωνα με τα νέα σχέδια αναδιαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου.

Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2009

Συναδελφική δυσανεξία

Διαβήτης
Με αφορμή μια διαμαρτυρία για πιστοποιημένη συμμετοχή μου σε μελετητική εργασία για την οποία με λύπη έμαθα σήμερα, θάθελα να θυμίσω ότι πέρα από τις επαγγελματικές, υπάρχουν κι οι αναμνηστικές αξίες. Ο σεβασμός της εργασίας και πολύ περισσότερο της μνήμης ενός δασκάλου είναι ανθρώπινες αξίες τις οποίες ο καθένας μας οφείλει να τιμά.