Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2008

Prisma bloc

Αριστερά : Τελειώματα δαπέδων
Δεξιά : Διάταξη κυβόλιθων
.
Κυκλική διάταξη διασταύρωσης
.

Κυκλική διάταξη
.
Εγκιβωτισμός σκυροδέματος ιδιωτικού δρόμου
.
Διάταξη σε μονοπάτι
.
Τετράγωνη διάταξη
Μελέτη δαπέδων : Σοφία Πάνου, Μάϊος 2006

Δεν υπάρχουν σχόλια: