Τρίτη, 11 Αυγούστου 2009

2 μαιζονέτες στους Θρακομακεδόνες - 3

Ανατολική όψη
.
Νότια όψη
.
Δυτική όψη
.
Βόρεια όψη
.
Κάτοψη στεγών
.
Κάτοψη Α' ορόφου
.
Κάτοψη ισογείου
. Κάτοψη Α' υπογείου
.
Κάτοψη Β' υπογείου
.
Τοπογραφικό
2 Μαιζονέτες στους Θρακομακεδόνες
Μελέτη : Σοφία Πάνου, Ιούλιος - Αύγουστος 2009
Μετά την καταστροφή του αρχείου τον περασμένο μήνα, χρειάστηκε να ξανακάνω τη μελέτη από την αρχή - και μερικές αλλαγές - βάσει των τυπωμένων σχεδίων.