Τρίτη, 26 Αυγούστου 2008

Prisma box D

PRISMA BOX D - BASIC SYSTEMS UNITS / 2 STOREY
. PB - D ΙΙ-3.01 : 94.00 M2
Διώροφη κατοικία με τρεις κυψέλες PB - D

PB - D ΙΙ-3.02 : 127.50 M2
Διώροφη κατοικία με τρεις κυψέλες PB - D


PB - D ΙΙ-4.01 : 117.50 M2
Διώροφη κατοικία με τέσσερις κυψέλες PB - D

PB - D ΙΙ-4.02 : 143.00 M2
Διώροφη κατοικία με τέσσερις κυψέλες PB - D

PB - D ΙΙ-2.01 : 74.50 M2
Διώροφη κατοικία με δύο κυψέλες PB - D
PB - D ΙΙ-4.02 :
143.00 M2
Διώροφη κατοικία με τέσσερις κυψέλες PB - D

PB - D ΙΙ-5.01 : 160.00 M2
Διώροφη κατοικία με πέντε κυψέλες PB - D
Σύστημα προκατασκευής αντισεισμικής δόμησης
με τρισδιάστατες κυψέλες PRISMA BOX
Διαφημιστικό τεύχος : Σοφία Πάνου, Απρίλιος 2007

Prisma box C

PRISMA BOX C - BASIC SYSTEMS UNITS / 1 STOREY
.
PB - C Ι-2.01 : 53.00 M2
Κατοικία με δύο κυψέλες PB - C
PB - C Ι-2.02 : 53.00 M2
Κατοικία με δύο κυψέλες PB - C
.

PB - C Ι-2.03 : 53.00 M2
Κατοικία με δύο κυψέλες PB - C
PB - C Ι-2.04 :
53.00 M2
Κατοικία με δύο κυψέλες PB - C

PB - C Ι-2.05 : 53.00 M2
Κατοικία με δύο κυψέλες PB - C
PB - C Ι-2.06 :
53.00 M2
Κατοικία με δύο κυψέλες PB - C

PB - C Ι-3.01 : 79.50 M2
Κατοικία με τρεις κυψέλες PB - C

PB - C Ι-3.02 : 79.50 M2
Κατοικία με τρεις κυψέλες PB - C

PB - C Ι-3.03 : 79.50 M2
Κατοικία με τρεις κυψέλες PB - C
Σύστημα προκατασκευής αντισεισμικής δόμησης
με τρισδιάστατες κυψέλες PRISMA BOX
Διαφημιστικό τεύχος : Σοφία Πάνου, Απρίλιος 2007

Prisma box B

PRISMA BOX Β - BASIC SYSTEMS UNITS / 2 STOREY

PB - Β ΙΙ-2.01 : 79.50 M2
Διώροφη κατοικία με δύο κυψέλες PB - Β


PB - Β ΙΙ-2.02 : 101.00 M2
Διώροφη κατοικία με δύο κυψέλες PB - Β

PB - Β ΙΙ-1.01 : 53.00 M2
Διώροφη κατοικία μιας κυψέλης PB - Β
PB - Β ΙΙ-2.03 :
106.00 M2
Διώροφη κατοικία με δύο κυψέλες PB - Β

PB - Β ΙΙ-3.01 : 124.00 M2
Διώροφη κατοικία με τρεις κυψέλες PB - Β

PB - Β ΙΙ-3.02 : 132.50 M2
Διώροφη κατοικία με τρεις κυψέλες PB - Β

PB - Β ΙΙ-3.03 : 147.00 M2
Διώροφη κατοικία με τρεις κυψέλες PB - Β

PB - Β Ι-4.01 : 4Χ53.00 M2
Διώροφη κατοικία με τέσσερις κυψέλες PB - Β

PB - Β ΙΙ-4.02 : 2Χ106.00 M2
Διώροφη κατοικία με δύο κυψέλες PB - Β

Σύστημα προκατασκευής αντισεισμικής δόμησης
με τρισδιάστατες κυψέλες PRISMA BOX
Διαφημιστικό τεύχος :
Σοφία Πάνου, Απρίλιος 2007

Prisma box A

PRISMA BOX A - BASIC SYSTEMS UNITS / 1 STOREY

PB - A Ι-1.01, Ι-1.02, Ι-1.03 : 26.50 M2
Κατοικίες μίας κυψέλης PB - A

PB - A Ι-2.01, Ι-2.02 : 53.00 M2
Κατοικίες με δύο κυψέλες PB - A

PB - A Ι-3.01, Ι-3.02 : 79.50 M2
Κατοικίες με τρείς κυψέλες PB - Α

PRISMA BOX A - BASIC SYSTEMS UNITS / 2 STOREY

PB - A ΙΙ-1.01 : 53.0 M2
Διώροφη κατοικία μίας κυψέλης PB - Α

PB - A ΙΙ-2.01 : 106.00 M2
Διώροφη κατοικία με δύο κυψέλες PB - Α

PB - A ΙΙ-2.02 : 106.00 M2
Διώροφη κατοικία με δύο κυψέλες PB - Α

PB - A ΙΙ-3.01 : 159.00 M2
Διόρωφη κατοικία με τρεις κυψέλες PB - Α

PB - A ΙΙ-3.02 : 159.00 M2
Διώροφη κατοικία με τρεις κυψέλες PB - Α

Σύστημα προκατασκευής αντισεισμικής δόμησης
με τρισδιάστατες κυψέλες PRISMA BOX
Διαφημιστικό τεύχος :
Σοφία Πάνου, Απρίλιος 2007

Καταργώντας το σύστημα αντισεισμικής δόμησης με κισσηρόπλινθο, η Premix ανέπτυξε ένα οργανωμένο σύστημα δόμησης. Πυρήνας του συστήματος είναι η προκατασκευασμένη τρισδιάστατη κυψέλη σε τέσσερις τύπους : α ( πορτοκαλί ), β ( πράσινη ) γ ( μπλε ), δ ( κόκκινη ).
Η τρισδιάστατη κυψέλη είναι ένα μονολιθικό στοιχείο από οπλισμένο σκυρόδεμα τυπικών διαστάσεων που παράγεται βιομηχανικά και είτε αυτόνομη είτε επαναλαμβανόμενη η μια δίπλα ή πάνω στην άλλη δημιουργεί τις τρεις βασικές μονάδες του συστήματος μίας, δύο και τριών κυψελών μονώροφης ή και διώροφης αντίστοιχα. Μια κυψέλη βοηθητικής χρήσης διατίθεται για την διαμόρφωση εισόδων, parking, βεράντας κλπ., με διαφορετική γεωμετρία κάτοψης.
Τον Απρίλιο του 2007, η εταιρεία μου ανέθεσε τη σύνταξη του νέου της τεύχους στο οποίο περιλαμβάνεται μια ποικιλία ολοκληρωμένων λύσεων για κατοικίες σύμφωνα με τις τρέχουσες στεγαστικές ανάγκες της αγοράς.

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2008

Prisma box - 1

Σύστημα προκατασκευής
αντισεισμικής δόμησης με κισσηρόπλινθους
PRISMA BOX
Διαφημιστικό τεύχος :
Σοφία Πάνου, Νοέμβριος 1999

Κατοικία 26.00 μ2 : κάτοψη

Κατά μήκος τομή

Κύρια όψη

Κατά πλάτος τομή

Πλάγια όψη
.
Συνδυασμοί βασικών μονάδων των 26.00 μ2

Κάτοψη κισσηρόπλινθου Prisma - Built

Σύστημα προκατασκευής
αντισεισμικής δόμησης με κισσηρόπλινθους
PRISMA BOX
Διαφημιστικό τεύχος : Σοφία Πάνου, Νοέμβριος 1999
Μετά τους σεισμούς της 7ης Σεπτεμβρίου του 1999, η εταιρεία έτοιμου σκυροδέματος Premix μου ανέθεσε τη σύνταξη του παραπάνω τεύχους συστήματος προκατασκευής αντισεισμικής δόμησης με τον κισσηρόπλινθο Prisma - Built 25Χ50Χ20 παραγωγής του εργοστασίου της , για τις άμεσες ανάγκες στέγασης που είχαν προκύψει εκείνο το διάστημα.

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2008

Ι. Ναός Αγ. Βησσαρίωνα Τρικάλων

Ιερός Ναός Αγ. Βησσαρίωνα Τρικάλων
Αρχιτέκτονες : Γεώργιος Αξιώτης, Σοφία Πάνου
Χρόνος μελέτης : Αύγουστος 1993

Κάτοψη ισογείου

Κάτοψη γυναικωνίτου

Κάτοψη κεντρικών κλιτών

Κάτοψη τρούλλου

Τομή κατά μήκος 1 - 1

Τομή κατά πλάτος 2 - 2

Τομή κατά πλάτος 3 - 3

Τομή κατά πλάτος 4 - 4

Τομή κατά μήκος 5 - 5

Τομή κατά πλάτος 6 - 6

Δυτική όψη
.
Ανατολική όψη

Αναγγελία θεμελίωσης του Ι. Ναού ( Αφίσσα )
" Ο Ιερός Ναός του Αγίου Βησσαρίωνος, πολιούχου της πόλεως των Τρικάλων και της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών θεμελιούται την 14ην Μαϊου 1995 υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ.κ. Αλεξίου, ημέραν Κυριακήν μετά την θείαν λειτουργίαν που θα τελεσθεί εις τον Ιερόν Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της πόλεώς μας. "