Κυριακή, 3 Μαΐου 2009

Κατοικία, πισίνα και ναϋδριο στην Άνοιξη

Δυτική όψη
.
Μικρή κατοικία - βοηθητικοί χώροι πισίνας
Νοτιοδυτική όψη
.
Μικρή κατοικία - βοηθητικοί χώροι πισίνας
Νοτιοανατολική όψη
.
Σκεπαστή πισίνα
.
Μικρή κατοικία - πισίνα - υπάρχουσα κατοικία
Βορειοανατολική άποψη
.
Μικρή κατοικία - βοηθητικοί χώροι πισίνας
Κάτοψη ισογείου : 18.35 Μ2
Αποδυτήρια ( αριστερά ) λουτρό ( κάντρο ) κουζίνα ( δεξιά ).
.
Μικρή κατοικία - βοηθητικοί χώροι πισίνας
Κάτοψη ορόφου :
18.35 Μ2
.
Μικρή κατοικία - βοηθητικοί χώροι πισίνας
Κάτοψη στέγης
.
Μικρή κατοικία - βοηθητικοί χώροι πισίνας
Τομή 1 και 2
.
Μικρή κατοικία - βοηθητικοί χώροι πισίνας
Ανατολική, Βόρεια και Νότια όψη
.
Μικρή κατοικία - βοηθητικοί χώροι πισίνας
Δυτική όψη
.
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου
Νοτιοδυτική όψη
.
Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου
Δυτική όψη : κωδωνοστάσιο
.
Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου
Νοτιοανατολική όψη
.
Τοίχος αντιστήριξης επιπέδου πισίνας
.
Επίπεδο Ι. Ναού
.
Κάτοψη πισίνας : 57.35 Μ2
.
Τομή κατά πλάτος
.
Τομή κατά μήκος
.
Τομή κατά μήκος περιβάλλοντα χώρου
.
Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου
.
Κτήρια και περιβάλλοντας χώρος
Νοτιοανατολική άποψη
.
Μανδρότοιχος
Νοτιοανατολική άποψη
.
Λεπτομέρεια μανδρότοιχου
Κατοικία, πισίνα και ναϋδριο στην Άνοιξη
Μελέτη : Σοφία Πάνου, Απρίλιος 2004

Δεν υπάρχουν σχόλια: