Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2008

Ι. Ναός Αγ. Ρούφου Θηβών

Ιερός Ναός Αγ. Ρούφου Θηβών
Αρχιτέκτονες :
Γεώργιος Αξιώτης, Σοφία Πάνου
Χρόνος μελέτης : Μάρτιος 1993

Κάτοψη υπογείου
.

Κάτοψη ισογείου

Κάτοψη γυναικωνίτου

Τομή κατά μήκος 1 - 1

Τομή κατά μήκος 4 - 4

Τομή κατά πλάτος 5 - 5

Τομή κατά πλάτος 7 - 7

Νότια όψη

Ανατολική όψη

Λεπτομέρεια όψης προπύλου υπογείου

Λεπτομέρεια όψης Δυτικού προπύλου

Λεπτομέρεια τρίλοβου παραθύρου Δυτικής όψης

Λεπτομέρεια τρίλοβου παραθύρου Β. & Ν. Όψης

Λεπτομέρειες όψης κωδωνωστασίου

Λεπτομέρειες κυματίων

Λεπτομέρειες παραθύρων υπογείου

Λεπτομέρειες παραθύρων Ι. Ναού

Λεπτομέρειες μεταλλικής θύρας εισόδου

Λεπτομέρεια κεντρικού κοσμήματος 1

Λεπτομέρεια κεντρικού κοσμήματος 2

Λεπτομέρεια κοσμήματος 3

Κάτοψη μαρμάρινου δαπέδου

Ιερός Ναός Αγ. Ρούφου Θηβών
Αρχιτέκτονες : Γεώργιος Αξιώτης, Σοφία Πάνου
Χρόνος μελέτης : Μάρτιος 1993