Πέμπτη, 30 Απριλίου 2009

Ι.Ν. Αγίου Νικολάου - Νέα Κηφισιά : κατασκευή έργου - 4

Ξυλότυποι κωδωνοστασίου - τρούλου : 1.11.2003
Βόρεια όψη
.
Ξυλότυποι τρούλου
.
Ξυλότυποι τρούλου
.
Ξυλότυποι τρούλου
.
Ξυλότυποι τρούλου
.
Ξυλότυποι τρούλου
.
Ξυλότυποι τρούλου
.
Στέγη Ανατολικού κεντρικού κλίτους
.
Στέγη Δυτικού κεντρικού κλίτους
.
Ξυλότυποι τρούλου
.
Ξυλότυποι κωδωνοστασίου
.
Τόξα Δυτικού κλίτους
.
Οι απαράδεκτες κορνίζες του εργολάβου
Και νάταν μόνο αυτό...
.
Ξυλότυποι τρούλου - κωδωνοστασίου
.
Τύμπανο τρούλου : ξυλότυποι
.
Επισκευή περιμετρικού τοίχου : 7.11.2003
.
Σιδέρωμα τρούλου
.
Σιδέρωμα τρούλου
Επίβλεψη : Σοφία Πάνου, Νοέμβριος 2003

Ι.Ν. Αγίου Νικολάου - Νέα Κηφισιά : κατασκευή έργου - 3

Οπλισμένο σκυρόδεμα ισογείου : 3.10.2003
.
Ξυλότυποι Ανατολικού κεντρικού κλίτους
.
Σκυρόδεμα Βορειοδυτικής όψης
.
Ξυλότυποι τόξων κεντρικών κλιτών
.
Ξυλότυποι σφαιρικών τριγώνων
.
Εσωτερικά τόξα Βορειοδυτικού κλίτους
.
Νοτιοανατολική όψη
.
Ξυλότυποι κεντρικών κλιτών
Βορειοανατολική όψη
.
Σκυρόδεμα κεντρικών κλιτών : 21.10.2003
Νοτιοανατολική όψη
.
Σκυρόδεμα κεντρικών κλιτών
Νότιοδυτική όψη
.
Σκυρόδεμα κεντρικών κλιτών
Νοτιοανατολική όψη
.
Σκυρόδεμα Ανατολικού κεντρικού κλίτους
.
Σκυρόδεμα σφαιρικών τριγώνων
.
Σκυρόδεμα θόλου Βόρειου κεντρικού κλίτους
Ανακατασκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου - Νέα Κηφισιά
Επίβλεψη :
Σοφία Πάνου, Οκτώβριος 2003

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009

Ι.Ν. Αγίου Νικολάου - Νέα Κηφισιά : κατασκευή έργου - 2

Σκυροδέτηση θεμελίωσης : 30.6.2003
.
Κατάβρεγμα θεμελίωσης : 1.7.2003
.
Ξυλότυποι ισογείου : 3.7.2003
.
Σκυροδέτηση πρώτης στάθμης ισογείου : 3.7.2003
.
Επίχωση θεμελίωσης : 9.7.2003
Ανατολική πλευρά
.
Επίχωση θεμελίωσης
Νότια πλευρά
.
Σιδέρωμα στύλων - ξυλότυποι : 17.9.2003
Ανατολική όψη
.
Σιδέρωμα στύλων - ξυλότυποι
Ανατολική όψη
.
Σιδέρωμα στύλων - κόγχες
Νότια όψη
.
Σιδέρωμα στύλων : Δυτική όψη
.
Σιδέρωμα στύλων - ξυλότυποι
Βόρεια όψη
.
Σιδέρωμα στύλων - ξυλότυποι
Βορειοδυτική όψη
.
Ταμπέλα έργου : 20.9.2003
.
Νότια όψη
Επίβλεψη : Σοφία Πάνου, Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2003

Ι.Ν. Αγίου Νικολάου - Νέα Κηφισιά : κατασκευή έργου - 1

Μπετόν καθαριότητας - χάραξη : 18.6.2003
.
Χάραξη Ι. Ναού
Νότια πλευρά
.
Χάραξη Ι. Ναού
Νοτιοανατολική πλευρά
.
Σιδέρωμα θεμελίωσης : 23.6.2003
.
Σιδέρωμα θεμελίωσης
.
Σιδέρωμα θεμελίωσης : 24.6.2003
.
Σιδέρωμα στύλων
.
Σιδέρωμα θεμελίωσης
.
Θεμέλιος λίθος : 29.6.2003
.
Τελετή θεμέλιου λίθου
.
Τελετή θεμέλιου λίθου
.
Αγιασμός θεμελίων
.
Αγιασμός θεμελίων
.
Σφράγισμα θεμέλιου λίθου
Ανακατασκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου - Νέα Κηφισιά
Επίβλεψη :
Σοφία Πάνου, Ιούνιος 2003