Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου Ηλιουπόλεως - 3

Ι. Ν. Αγίου Βασιλείου Ηλιουπόλεως
Έργο :
Κατασκευή στεγών, επιχρισμάτων και δαπέδων
Ανάδοχος : Στέφανος Παπανικολάου
Επιμέτρηση έργου : Σ. Πάνου, Δεκέμβριος 2009

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

Κατασκευή περιβάλλοντα χώρου - 3

Τοιχία περίφραξης Βόρειας όψης
Κεντρική είσοδος, είσοδος κατοικίας Α
.
Τοιχία περίφραξης Βόρειας όψης
Είσοδος γκαράζ κατοικίας Β
Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου
Επίβλεψη : Σοφία Πάνου, Δεκέμβριος 2009

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

Αναδιαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου

Θύρα γκαράζ κατοικίας Β
.
Εξώθυρα κατοικίας Β
.
Κάτοψη - όψη θυρών κεντρικής εισόδου
.
Εξώθυρα κατοικίας Α
.
Θύρα γκαράζ κατοικίας Α
.
Κάτοψη θύρας γκαράζ κατοικίας Α
.
Περίφραξη : Βόρεια όψη
.
Περίφραξη : Ανατολική όψη
.
Κάτοψη υπογείου
Κατοικία Α
( αριστερά ) - Κατοικία Β ( δεξιά )
Αναδιαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου
Μελέτη : Σοφία Πάνου, Δεκέμβριος 2009