Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2009

Ι.Ναός Ζωοδόχου Πηγής Λυκόβρυσης

Σκυρόδεμα Δυτικής όψης
.
Σκυρόδεμα Δυτικής όψης
.
Πρόπυλο Δυτικής όψης
.
Κατασκευή διακοσμητικών τόξων - τούβλων*
Δυτικό πρόπυλο - Βόρεια όψη
* Τα τούβλα σε αυτές τις κατασκευές είναι τα καλούπια των δοκών οπλισμένου σκυροδέματος.
.
Κατασκευή διακοσμητικών τόξων - τούβλων
Δυτικό πρόπυλο
.
Κεντρικό τόξο Δυτικού προπύλου
.
Διακοσμητική ταινία τόξων
.
Σκαλωσιά κατασκευής θόλων πρόπυλου
.
Καλούπια θόλων πρόπυλου
.
Καλούπια θόλων πρόπυλου
.
Εσωτερικά τόξα με μονή διακοσμητική ταινία
.
Καλούπια θόλων πρόπυλου - εσωτερικά τόξα
.
Καλούπια κορνίζας Δυτικού πρόπυλου
Νότια όψη
.
Καλούπια κορνίζας Δυτικού πρόπυλου
Σκυρόδεμα Δυτικής όψης
.
Σοβατίσματα - Διακοσμητικά τόξα παραθύρων
Αναμονές Βόρειου πρόπυλου
Βόρεια όψη
.
Τύμπανο τρούλλου
Βόρεια όψη
.
Νότιο πρόπυλο
Ι. Ναός Ζωοδόχου Πηγής Λυκόβρυσης
Έργο : Κατασκευή Δυτικού πρόπυλου
Ανάδοχος : Παναγιώτης Πασσάς
Επιμέτρηση : Σοφία Πάνου, Οκτώβριος 1999

Ι.Ν.Παμ. Ταξιαρχών: κατασκευή έργου - 19

Σκαλοπάτια Δυτικής εισόδου : 24.8.1999
.
Σκαλοπάτια Δυτικής εισόδου
.
Δάπεδο επιπέδου Ι.Ναού
Βορειοδυτική πλευρά
.
Δάπεδο επιπέδου Ι.Ναού
Βορειοδυτική πλευρά
.
.
Γιαγλάντισμα στέγης κεντρικού κλίτους
.
Γιαγλάντισμα στέγης κεντρικού κλίτους
Νότια άποψη
.
Επίπεδο περιβάλλοντα χώρου - παρτέρι
Βόρεια άποψη
.
Επίστρωση μαρμάρων σκάλας ανατολικής εισόδου
.
Στέγη Νότιου κλίτους
.
Ανατολικό γείσο στέγης : 29.9.1999
Κεντρικό κλίτος
.
Κατασκευή Ανατολικού γείσου
Γιαγλάντισμα στέγης κεντρικού κλίτους
.
Στέγες Νότιας πλευράς
.
Γιαγλάντισμα Δυτικού γείσου στέγης
Κεντρικό κλίτος
.
Γιαγλάντισμα στέγης κεντρικού κλίτους
Βόρεια άποψη
.
Γιαγλάντισμα στέγης κεντρικού κλίτους
Δυτική άποψη
.
Γιαγλάντισμα στέγης κεντρικού κλίτους
Βόρεια άποψη
.
Εσωτερικά στοκαρίσματα ιερού
.
Χρωματισμός κόγχης ιερού
.
.
.
Κόσμημα δαπέδου Δυτικής εισόδου
Ι. Ναός Παμμέγιστων Ταξιαρχών Γαβριήλ και Μιχαήλ
Δημοτικού Κοιμητηρίου Ν. Φιλαδέλφειας
Επίβλεψη : Σοφία Πάνου, Σεπτέμβριος 1999

Ι.Ν.Παμ. Ταξιαρχών: κατασκευή έργου - 18

Σκυροδέτηση σκαλιών Δυτικής εισόδου : 18.9.1999
.
Καθαρισμός δαπέδου επιπέδου Ι. Ναού
Νοτιοδυτική πλευρά
.
Δυτική είσοδος
.
Φιλέτα δαπέδου επιπέδου Ι. Ναού
Βορειοδυτική άποψη
.
Στέγη Νότιου πρόπυλου : στοιχεία καμινάδας
.
Δάπεδο επιπέδου Ι. Ναού
Νοτιοδυτική άποψη
.
Τσιμεντοκονία στέγης Νότιου κλίτους
.
Κατασκευή τσιμεντοκονίας στέγης
Νότιο κλίτος
.
Γιαγλάντισμα Δυτικού γείσου
Στέγη κεντρικού κλίτους
.
Επικεράμωση Ανατολικού γείσου
Στέγη κεντρικού κλίτους
.
Έλεγχος καταλληλότητας μετά τον σεισμό της 7.9.1999
.
Μεταλλικό δοχείο άμμου
.
Επίστρωση μαρμάρων σκάλας : 23.9.1999
Νότια είσοδος
.
Μαρμάρινη σκάλα Νότιας εισόδου
.
Νότια πλευρά
.
Λεπτομέρεια κοσμήματος καθιστικού
Νότια πλευρά
.
Στέγες Νοτιοδυτικής πλευράς - καμινάδα
.
Στέγη Νότιου πρόπυλου : καμινάδα
.
Επικεράμωση στέγης Νότιου κλίτους : 24.9.1999
.
Τμήμα παλιάς κορνίζας στέγης κεντρικού κλίτους
( Πάνω από το Νότιο πρόπυλο )
Ι. Ναός Παμμέγιστων Ταξιαρχών Γαβριήλ και Μιχαήλ
Δημοτικού Κοιμητηρίου Ν. Φιλαδέλφειας
Επίβλεψη : Σοφία Πάνου, Σεπτέμβριος 1999