Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2008

Διαμόρφωση γραφείου και καθιστικού

Λεπτομέρεια Ανατολικής όψης
.
Ανατολική όψη
.
Ανατολική όψη
.
Κάτοψη κατοικίας : 281.00 μ2
.
Ανατολική όψη
.
Ανατολική όψη
.
Ανατολική όψη
.
Ανατολική όψη
.
Ανατολική είσοδος
.
Βόρεια όψη
.
Ανατολική όψη
Κατοικία επί των Μαυρομιχάλη και Πεύκων - Κηφισιά
Διαρρύθμιση : Σοφία Πάνου, Απρίλιος 2008
Φωτογραφίες : Απρίλιος 2010