Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

Μεταβίβαση ακινήτου - 3

Κάτοψη Α' Ορόφου Δ4
.
Πισίνα - Διαμερίσματα Δ3 - Δ4
.
Κάτοψη ημιϋπογείου - ισογείου Δ3
.
Διαμέρισμα Δ3 : Τραπεζαρία ( πάνω )
WC ξένων, δωμάτιο υπηρεσίας ( κάτω )
.
Κοινόχρηστος χώρος : Νότια πρόσβαση στην πισίνα
.
Λεβητοστάσιο : είσοδος
.
Κάτοψη λεβητοστασίου κι υπογείων Δι- Δ2 - Δ3
.
Κάτοψη Α' Ορόφου Δ1 - Δ2
.
Κάτοψη ισογείου Δ1 - Δ2
.
Λεβητοστάσιο - Μεζονέτα Δ2
.
Μεζονέτα Δ2
.
Μεζονέτες Δ2 - Δ1
.
Μεζονέτα Δ1
.
Διάγραμμα χρήσεων - κοινόχρηστων χώρων
.
Διάγραμμα κάλυψης
.
Τοπογραφικό
Ε οικοπέδου = 2.113,27 Μ2
Αποτύπωση - συμπλήρωση σχεδίων αδείας :
Σοφία Πάνου, Απρίλιος 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: